MERE END 50% AF VORES UNGE FORLADER ADVENTISTKIRKEN

pink line

ØNSKER DU AT FAVNE DE UNGE I MENIGHEDEN PÅ EN MÅLRETTET, SYSTEMATISK OG KÆRLIG MÅDE?

SER DU BEHOVET FOR AT FÅ FLERE UNGE INVOLVERET I MENIGHEDENS ARBEJDE?  

KENDER DU UNGE, SOM HAR FORLADT MENIGHEDEN, OG ØNSKER DU AT NÅ DEM?

Hvis du svarede ´ja´ til et eller flere af ovenstående spørgsmål, er det værd at overveje, om ikke din menighed skal være en CORe menighed!

MÅLRETTET

En CORe menighed er en menighed, som er bevidst om de unge og sikrer, at unge føler sig beskyttede, at de er værdsatte, og at de kan blive involverede. CORe rammerne handler i bund og grund om at følge Jesu befaling om at gøre mennesker til disciple for ham. 

RELATIONEL 

Unge har brug for menigheden, og menigheden har brug for de unge. Det er sørgeligt, at vi mister mere end halvdelen af vores unge  mennesker og tankevækkende, at de fleste forlader menigheden af relationelle og ikke af dogmatiske årsager. 

MISSIONERENDE

Menigheder, hvor unge trives, hvor de føler sig hjemme og får lov til at spille en aktiv rolle i udformningen af menighedsliv, vision og mission, er engagerede og passionerede menigheder. Menigheder, der inkluderer de unge, har langt større chance for at nå det nuværende samfund med det evige evangelium om Jesus Kristus (Åb 14,6-12).

HOLISTISK

CORe menigheder følger Jesu eksempel, når det gælder ægte discipelskab, og bygger på fire grundlæggende værdier: 1) de styrker tilhørsforholdet gennem relationelt discipelskab, 2) de er identitetsskabende gennem discipelskab med fokus på åndelig vækst, 3) de er formålsskabende gennem missionsfokuseret discipelskab, og 4) de opmuntrer til engagement gennem udrustende discipelskab.