CORe MENIGHEDER ER...

RELATIONELLE: 

pink lineDE STYRKER TILHØRSFORHOLDET GENNEM PRINCIPPERNE:

1. Accept

CORe menigheder har fokus på nåde, og accepterer helt og elsker unge.

2. Kontakt

CORe menigheder bevarer kontakten til unge, der er på farten.

3. Fællesskab

CORe menigheder skaber "rum", hvor unge kan mødes.

 

FOKUSEREDE PÅ ÅNDELIG VÆKST:

pink lineDE ER IDENTITETSSKABENDE GENNEM PRINCIPPERNE:

4. Tro

CORe menigheder underviser om trosudvikling, og bruger denne viden i menighedsarbejdet. 


5. Tilbedelse

CORe menigheder tilbeder Gud med relevant undervisning og med nutidig indhold og praksis.

6. Udfordring

CORe menigheder udfordrer unger til at tænke selvstændigt og stille spørgsmål om deres tro. 

MISSIONERENDE:

pink lineDE ER FORMÅLSSKABENDE GENNEM PRINCIPPERNE:

7. Tjeneste

CORe menigheder forsøger at inddrage alle unge i tjeneste for andre - i menigheden såvel som i nærmiljøet.

8. Mentor

CORe menigheder forventer, at unge involverer sig i andre unges trosudvikling, som mentorer.

9. Vidne

CORe menigheder er målrettede i at udruste unge til at dele deres tro med andre. 

 

UDRUSTENDE:

pink lineDE OPMUNTRER TIL ENGAGEMENT GENNEM PRINCIPPERNE:

10. Vision

CORe menigheder motiverer de unge til at tage ejerskab over menighedens mål og visioner ved at inkludere dem i realiseringen og den løbende evaluering. 

11. Ledelse

CORE menigheder oplærer og vejleder de unge til at påtage sig lederansvar inden for alle områder af menighedens arbejde.

12. Bøn

CORe menigheder beder for deres unge.

pink lineCORE MENIGHEDER FORTÆLLER DE UNGE NØJAGTIGT, HVAD DE KAN FORVENTE AF EN CORE MENIGHED.

For at se en andagterne til hvert princip, så gå ind på denne youtube-playlist. Du finder også link til hver enkelt under det relevante princip.

Klik på billedet for at gå en af andagterne med Victor Marley om tro: