1. Accept

CORe menigheder har fokus på nåde, og accepterer helt og elsker unge.

Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
(Joh 6,37
)

Bibeltekster:

4 Mos 35,6-34 (Tilflugtsbyer)

5 Mos 19,1-14 (Tilflugtsbyer)

Joh 15,1-17 (Jesus og kærlighed)

Rom 14 (Forskellighed og accept)

Fil 1,9-10 (Kærlighed og dømmekraft)

Jesus sagde, at hans disciple skulle kendes på den kærlighed, de havde til hinanden. Mange unge føler sig ikke elskede eller accepterede i menigheden. Hver generation er forskellig fra den foregående, og generationskløften gør, at de unge ikke føler, at de hører til. Af samme årsag forlader mange unge mennesker menigheden, inden deres tro modnes.

CORe menigheder forstår vigtigheden af at favne og forstå de unge. De lader ikke en generationskløft eller kulturelle normer stå i vejen for de unges tro. Idet de gør deres yderste for at spejle Jesu kærlighed og nåde, accepterer menigheden de unge og elsker dem, som de er.

CORe menigheder forstår, at kærlighed, nåde og accept skal være til stede, for at unge kan vokse i deres tro.

CORe menigheder har fokus på nåde, og accepterer helt og elsker unge.

Andagt

Af Paul Tompkins, Storbritanien

Ville det ikke være fantastisk, hvis din lokale adventistmenighed var kendt som det varmeste og kærligste sted i byen! Jesus sagde, at hans efterfølgere ville blive kendt for den kærlighed, som de havde til hinanden. Desværre føler mange unge sig hverken elsket eller accepteret i menigheden, og jeg tror godt, at vi kan være enige om, at det er noget, som vi sammen må ændre på.

CORe menigheder skiller sig ud på dette punkt. CORe begyndte med en drøm om at lade sig inspirere af en velkendt restaurantkæde, der lægger dækkeservietter frem, som viser vej til den næste fantastiske restaurant i kæden.

I kirken vil det svare til at markere på et kort, hvor den næste dynamiske CORe menighed findes; at menigheder, som uden forbehold accepterer og elsker unge, danner en slags ’netværk at nåde’.

Jesus var et lysende eksempel på, hvordan man helt og fuldt accepterer og tager imod søgende mennesker. Efter at have mættet de fem tusinde med 5 brød og 2 små fisk, steg han op i båden med sine disciple og sejlede tværs over søen til Kapernaum. Mange fulgte efter i deres søgen efter Jesus, og da de fandt ham, bad de ham bl.a. om endnu et tegn, så de kunne ‘se det og tro’, men Jesus talte videre om brød fra himlen og erklærede, ‘Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste’ (Joh 6,35). ’Alt, hvad Faderen giver mig,’ fortsatte han, ’skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort’ (Joh 6,37).

Jesus udelukker ingen. Enhver, der kommer til Jesus kan være sikker på aldrig nogensinde at blive afvist. Hvis det var facebook, ville jeg give Jesu ord et tredobbelt Like!

Et trygt og accepterende miljø skaber grobund for vækst og modning af troen hos de unge. Væsentligt for CORe menigheder er, at de omslutter unge med den kærlighed og uforbeholdne accept, der er forudsætningen for at et sådan vækst overhovedet kan finde sted.

Mit eget møde med menigheden var via skolen. Mine forældre sendte mig på adventistskole for at sikre mig den bedst mulige uddannelse – ikke for, at jeg skulle ende som Syvendedags Adventist – men ved Guds nåde, fik jeg så meget mere med. Når jeg ser tilbage, står mig klart, at det var mine venner og den omsorg, som den lokale ungdomsleder viste mig, der gjorde hele forskellen. Uden dengang at sætte ord på det, følte jeg mig værdsat og accepteret, og da jeg begyndte at komme i kirken, blev jeg mødt med en kærlighed og varme, der tillod mig at vokse helt i mit eget tempo.

Gud har været god ved mig, og jeg vil gerne være med til at sørge for at andre møder den samme varme og accept. Derfor tror jeg så stærkt på de relationelle principper i CORe initiativet, der lægger vægt på at unge skal føle sig hjemme i menigheden.

Jeg ved det virker, for det har betydet alt for mig.

Diskussion 

 • Har vi oplevet, at mennesker ikke følte sig accepteret i menigheden? Hvorfor blev de ikke accepteret? Hvilke ting var medvirkende til, at de følte sig udelukket af fællesskabet?
 • Hvorfor er det vanskeligt at acceptere dem, der er forskellige fra os selv?
 • Hvordan kunne Jesus være åben overfor alle, uanset hvem de var, hvad de mente og hvad de havde gjort, uden at gå på kompromis med den, han var?
 • Hvilke mennesker har vi svært ved at acceptere? Hvorfor?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at unge skal føle sig elsket og accepteret?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der trænger til at forandres for at vi kan favne bredere og være mere accepterende?
 • Hvad kan vi gøre for bedre at implementere en kærlighed og accept i vores menighed, der afspejler Guds nåde?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan opnå indenfor de næste 12 måneder?

Forslag til implementering

 • Opret en velkomstkomité, der sørger for at alle bliver budt velkommen.
 • Kom med en plan, der skal at opmuntre medlemmer til at invitere gæster med i kirke.
 • Foster et miljø, hvor der støttes op om nye initiativer og ideer.
 • Skab et system, der gør det let for alle medlemmer at lære hinandens navne (en form for ’facebook’).
 • Tal jævnligt om, hvorvidt medlemmer føler sig velkomne i menigheden og implementer et system, der sikrer, at der følges op på dette.
 • Afhold en temagudstjeneste, hvor alle får mulighed for at dele deres personlige erfaringer mht. at blive accepteret eller føle sig ekskluderet.
 • Dan små grupper, der kan drage omsorg for hinanden og fostre accept.