3. Fællesskab

CORe menigheder skaber ’rum’, hvor unge kan mødes.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. (Matt 12,30)

Bibeltekster:

ApG 2,45-47 (Fællesskab)

ApG 15,1-21 (Diskussion)

Heb 10,24-25 (Opmuntring)

Menigheden er et fællesskab, men fællesskabsfølelse opstår ikke af sig selv. Menighedsmedlemmer møder hinanden til gudstjeneste, fællesspisning, bedemøder osv, men hvor mange af disse programmer er særligt gearet til de unge? Unge har som regel et meget større behov for et socialt netværk end menighedens ældre medlemmer, og de har brug for særlige steder, hvor netop de kan mødes.

CORe menigheder skaber ”rum”, hvor unge kan mødes. Hvordan det udmønter sig i praksis varierer fra menighed til menighed: ungdomslokaler, spejderture, hjælpeprojekter i lokalområdet, bibelstudier og meget mere. Det væsentlige er, at de unge mødes og mærker et fællesskab.

Andagt

Af Alastair Agbaje, Storbritanien

For mange år siden boede jeg i Japan som missionær. Da jeg først ankom til landet, forsøgte jeg at finde ud af, hvordan jeg bedst muligt kunne komme i kontakt med, og ind på livet af, folk.

Meget hurtigt gik det op for mig, at i Japan elsker man the og fodbold – noget der fik som jeg sagtens kunne nikke genkendende til, for er der noget en brite elsker, så er det the og fodbold! Jeg var glad for, at vi på den måde havde et fælles udgangspunkt for fremtidig dialog.

Nogle venner inviterede mig til en the ceremoni. The ceremonier er meget populære i Japan. Naboer, venner og unge fra lokalområdet samles med jævne mellemrum i hjemmene eller i medborgerhuse for at drikke grøn the og spise riskager, mochi.

Jeg var ærligt talt ikke så vild med deres the og mochi i første omgang, men det sagde jeg selvfølgelig ikke til de venner, som havde inviteret mig. Det havde være direkte uhøfligt i deres kultur. Men gennem the ceremonierne mødte jeg en gruppe søde unge mennesker, som siden inviterede mig til at spille med på det lokale fodboldhold. Jeg fik dermed en anledning til at deltage i en aktivitet, som jeg elskede og samtidigt møde nye mennesker.

Her i disse for mig nye kulturelle omgivelser, var der mennesker, der arbejdede målrettet på at skabe et fællesskab. De skabte en anledning, hvorved jeg kunne møde nye mennesker og opbygge venskaber i lokalsamfundet, og det blev altafgørende for min arbejde som missionær i Japan.

Det minder mig om Jesus i evangelierne. Hele tiden talte, lærte, helbredte og døbte han. Jesus satte sig for – og var særdeles god til – at møde mennesker, der hvor de var. Han blandede sig med alle slags folk. Han opbyggede venskaber og mødte folks behov. Han lærte dem, hvordan de kunne følge i hans fodspor.


Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. (Matt 12,30)

CORe menigheder erkender vigtigheden af at skabe rum og anledninger, hvor unge mennesker kan møde andre der, hvor de er; hvor bånd kan knyttes og ændre tilværelsen for de unge i menigheden såvel som i lokalsamfundet.

Jeg tænker på, hvordan nogle af vore menighedsfællesskaber mon ville se ud, hvis vi målrettet forsøgte at skabe rum i menigheden, hvor de unge kunne mødes flere gange om ugen. Hvordan kan det gøres? Hvad kan I gøre for at opmuntre og motivere de unge i jeres menighed til at tage initiativer, som ville gøre jeres menighed til et sted, hvor man mødes?

Diskussion 

 • Tænk tilbage på de bedste samtaler, du har haft. Hvor befandt du dig? Hvad var særligt ved netop det sted?
 • Hvordan kan vi forbedre de ’rum’, som vi allerede har?
 • Er der i vores menighed ’rum’ eller anledninger, som bringer medlemmerne sammen på tværs af generationer?
 • Hvilke skridt kunne vi tage for at gøre kirken til et naturligt mødested for unge mennesker?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at give unge mennesker et sted at være/ en anledning til at mødes/ et ’rum’?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at skabe flere ’rum’ / anledninger?
 • Hvad har vi af fysiske rammer for fællesskab i vores kirke?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre for at styrke fællesskabet indenfor de næste 12 måneder?

Forslag til implementering

 • Indret et særligt ungdomslokale.
 • Arranger menighedsweekender og særlige ugeprogrammer løbende.
 • Sørg for et forum, hvor unge kan stille spørgsmål og dykke dybere ned i troens mange facetter, f.eks. smågrupper eller bibelstudiegrupper.
 • Planlæg og implementer et bedeuge program for unge.
 • Lav missions- og hjælpeaktiviteter, som involverer de unge.
 • Medlemmer opfordres og sponsoreres til at deltage i fælles landsdækkende arrangementer, kurser og weekender.
 • Giv plads til og planlæg en bred vifte af forskellige aktiviteter i kirken.