2. Kontakt

CORe menigheder bevarer kontakten til unge, der er på farten.

Hellere to end én, de får god løn for deres slid. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. (Præd 4,9–10)

Bibeltekster:

Mal 3,16-17 (’Erindringsbogen’)

Matt 10,1-8 (‘gå først til de fortabte får af Israels hus’)

Unge flytter rundt som aldrig før; de flytter skole og universitet og skifter arbejde. Med alt det, som de unge tænker på, når de flytter til en ny by – studiestart, boligsøgning og nye venskaber – figurerer menigheden ofte langt nede på listen over prioriteter. Særligt de studerende står i fare for at miste kontakten til deres trygge barndomsmenighed og aldrig rigtig finde sig til rette i en ny.

CORe menigheder bevarer kontakten til de unge, der flytter væk og tager kontakt med dem, der flytter til. De gør søstermenigheder opmærksomme på, at der er flyttet et ungt menneske ind i nærheden, så ingen falder uden for radaren.

CORe menigheder overlader det ikke til de unge at finde frem til dem; de finder frem til de unge og hjælper dem med at etablere sig et nyt sted.

CORe menigheder bevarer kontakten til unge, der er på farten.

Andagt

Thomas Rasmussen, Danmark

Mere en halvdelen af jordens befolkning bor i byerne. Vi kommer i kontakt med så mange mennesker hele tiden, at vi i virkeligheden har meget få nære relationer, og der er langt imellem den slags venner, som vi ved, at vi kan stole fuldt og fast på. Det er farligt, for det betyder, at vi, i forsøget på at bevare kontakten til alle, mister følingen med hinanden.

Hellere to end én, de får god løn for deres slid. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. (Præd 4,9–10)

Mange unge forlader menigheden, ikke fordi de aktivt vælger menigheden fra, men fordi vi taber dem af syne. Vi sørger simpelthen ikke for at holde forbindelsen til dem vedlige, og vi tager ikke initiativ til at kontakte de unge, der flytter til vores område. Hvordan bliver vi bedre til at tage kontakt? I jeres menighed må I være i løbende kontakt med nabomenighederne, og I må være i kontakt med landsungdomslederen. Lad dem vide, at jeres menighed værdsætter unge mennesker og gerne vil sikre, at ingen, der flytter til jeres område, tabes af syne. Og hvad så når de unge så flytter væk fra området? Bevarer I så kontakten? Hvordan?

Det nye testamente består for en stor del af breve. Mange af brevene er skrevet af Paulus, der i sine indledninger tydeligvis længes efter at være der sammen med dem, som han skriver til: ’Se, med hvor store bogstaver jeg skriver til jer med min egen hånd,’ siger han, og ‘når jeg kommer og besøger jer,’ lover han. Men vigtigst af alt, skinner det tydeligt igennem, at han har omsorg for dem – for deres velbefindende såvel som for deres frelse.

Kontakt handler om at lave lister. Det handler om at huske. Når I ser jer omkring i jeres menighed, hvem ser I så? Hvem mangler? Måske har i haft en spejderklub i mange år, men mange af spejderne er for længst forsvundet og er ikke længere en del af menighedsfamilien. Måske er der flyttet flere studerende til byen, men har I kontakt med dem? Er de aktivt blevet inkluderet i menighedens aktiviteter? Hvad har I gjort for at byde de studerende velkommen? Hvad har I gjort for at involvere spejderne i andre dele af menighedslivet? Hvad kan I gøre nu?

Vi tager ofte for givet, at unge mennesker, der flytter til byen, automatisk opsøger den nærmeste menighed. Men hvad ville der ske, hvis I kontaktede dem allerede før, de flyttede til byen. Måske kunne I hjælpe dem tilrette i stedet for at vente på, at de finder frem til jer.

Da jeg flyttede hjem til Danmark fra Newbold College, flyttede jeg ind i en lejlighed i København, og jeg husker særligt to ting vedrørende den flytning. Da jeg ankom, ventede kasseren på mig med nøglen til lejligheden. Men han nøjedes ikke med at aflevere nøglen. I stedet blev han og hjalp mig med at bære mange af mine tunge møbler op ad trappen. Senere lå der en stor konvolut i min postkasse – ikke fra menigheden, men fra byrådet. Indeni lå et brev fra borgmesteren, der bød mig velkommen til byen. Men ikke nok med det. Der lå også en biografbillet, en fribillet til svømmehallen og ca. 8 andre fribilletter til byens attraktioner. Det var tydeligt, at hun gerne ville have mig til at føle mig hjemme. Og det virkede.

Kontakt indbefatter mere end at vise interesse for de unges åndelige liv. Det handler om at vise interesse for dem. Hvad kan I gøre? Hvem kan I tage kontakt til? Hvordan kan I vise dem, at de ikke er alene, fordi I er der for dem?

Diskussion 

 • Har du mistet forbindelsen til nære venner i årenes løb? Hvorfor?
 • Er der menighedsmedlemmer, som I ikke længere er i kontakt med?
 • Hvad er det der gør, at I mister forbindelsen til medlemmer og unge mennesker?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at bevare kontakten til de unge?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der trænger til at forandres for at vi kan tage og bevare kontakten i højere grad, end vi gør nu?
 • Hvad kan vi gøre for bedre at implementere ’kontakt’ i menigheden?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre for at tage kontakt til – og bevare kontakt med – mennesker på farten, indenfor de næste 12 måneder?

Forslag til implementering

 • Sørg for at have en gængs liste over de unge, og opdatér den løbende gennem kontakt med skoler og menigheder i unionen.
 • Lav en ’historisk’ liste, som bruges til at genetablere kontakten til unge, som ikke længere er i kontakt med menigheden.
 • Lav en velkomstpakke til nye studerende.
 • Planlæg et særlig sabbatsprogram beregnet på at byde nye studerende velkommen, når det akademiske år begynder.
 • Sørg for at informationer om studerende, der forlader området efter endt studietid (eller som flytter i forbindelse med fortsatte studier), hurtigt og effektivt formidles videre til en menighed der, hvor den studerende flytter hen.
 • Arranger en særlig ’gensyns’ sabbat, hvor tidligere studerende kan få en anledning til at møde hinanden og menigheden igen efter endt studietid.
 • Benyt jer af de sociale medier til at holde kontakt med medlemmer, der fraflytter.

 

Retningslinjer for lister og velkomst 142 kb download