11. Ledelse

CORe menigheder oplærer og vejleder de unge til at påtage sig lederansvar inden for alle områder af menighedens arbejde.

Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. (2 Tim 2,1-2)

Bibeltekster:

2 Mos 18,13-27 (Udelegering)

ApG 15,36-41 (Uenighed og oplæring)

Rom 16 (Hilsner fra Paulus)

Apostlene var unge, da de stod med lederansvar i menigheden. Jesus havde oplært dem til at overtage missionen efter ham. Unge mennesker i dag skal også oplæres og forberedes på at overtage lederansvar i menigheden. Alt for ofte tror vi, at lederevner automatisk udvikles med alderen.

CORe menigheder ved, at nye ledere skal oplæres og vejledes.
De tror ikke, at når ældre ledere går af, vil nye bare dukke op. De pålægger lederteamet at oplære nye potentielle ledere, og lader dem helt bevidst overtage lederopgaver, efterhånden som tiden er inde til det.

CORe menigheder er villige til at investere i fremtidige ledere. CORe menigheder oplærer og vejleder de unge til at påtage sig lederansvar inden for alle områder af menighedens arbejde.

Andagt

Af Nathan Stickland, Storbritanien

CORe menigheder oplærer og vejleder de unge til at påtage sig lederansvar inden for alle områder af menighedens arbejde.

Som ung teenager, opdagede jeg, at jeg var rigtig god til spejderarbejde. Jeg elskede at være ude i det fri, at bygge bål, sætte telte op og hjælpe til med lejraktiviteterne. Faktisk opdagede jeg og en ven meget tidligt, at det var meget mere spændende at hjælpe med programmer og aktiviteter end at beskæftige sig med de mere teoretiske spejderfærdigheder.

Som 17-årige, blev vi begge spurgt, om vi ville tage ansvaret for de ældste spejdere. Vi var altså ansvarlige for teenagere kun få år yngre end os selv, og for mit vedkommende betød det, at jeg var spejderfører for min egen lillebror.

Jeg var allerede dengang bevidst om, at vi to ikke nødvendigvis var de bedste rollemodeller eller ledere, men der var nogen der troede på os. Under de andre føreres bevågenhed, fik vi lov til at vokse med opgaven. Få år efter, fungerede jeg som tropsfører og siden fik jeg ansvaret for to andre spejdertroppe.

CORe menigheder giver unge mennesker mulighed for at opbygge ledelseserfaring.

Læring sker i stadier: jeg underviser, du observerer; jeg underviser, du hjælper; du underviser, jeg hjælper; du underviser, jeg observerer.

Hvordan kan jeres menighed implementere princippet ’ledelse’? Hvordan kan jeres menighed udnytte de unges ledelsespotentiale?

Diskussion

 • Hvornår begyndte I at fungere som ledere? Hvor gammel var I?
 • Hvordan blev I oplært til lederrollen?
 • Det var unge, der grundlagde den kristne kirke og Adventistkirken. Var det også unge, der etablerede jeres menighed? Hvilken rolle spiller unge i jeres menigheds ledelse?
 • Hvor mange unge førere er der i jeres spejdertrop? Kan I tage ved lære af den måde, som spejderarbejdet fungerer på?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at oplære unge til at tage lederansvar?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at flere unge kan få tildelt lederroller i menigheden?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder for at oplære og udruste unge til ledelse?

Forslag til implementering

 • Lav en liste over lederroller i menigheden og tal om, hvilke af disse positioner, der kunne stå åbne for unge?
 • Unge kan have vanskeligt ved at binde sig for længere tid ad gangen. Overvej at bede jeres unge om at tage ansvar for bestemte tidsbegrænsede projekter.
 • Send unge på unionens lederkurser.
 • Sørg for at unge kan ’stå i lære’ hos menighedens ledere.
 • Skab et system, hvor hver af de eksisterende ledere fungerer som mentor for en af de unge.
 • Sæt jer et mål for, hvor stor en procentdel af menighedens lederpositioner, der skal varetages af unge. Sæt målet højt.
 • Skab individuelle målsætninger og en personlig udviklingsplan for hver af de unge.
 • Overvej om unge ledere, som en del af deres oplæring, skal gennemføre alle eller nogle af kravene til spejdernes førergrad.