8. Mentor

CORe menigheder forventer, at unge involverer sig i andre unges trosudvikling, som mentorer.

Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. (Ordsp 27,17)

Bibeltekster:

1 Mos 13,1-9 (Abraham og Lot)

Luk 9,10-17 (At følge Jesus)

1 Tim 4,11-16 (Råd til Timotheus)

Filemon (Mentorarbejde og forsoning)

At være mentor er en væsentlig del af discipelskab. Det er et forhold, som gavner både mentoren og personen, der har en mentor. Ved at sparre med og lære af hinanden styrkes begge og kan vokse i deres tro. I de fleste menigheder findes der ikke nogen målrettet mentorordning for de unge.

CORe menigheder forstår nødvendigheden af gensidig sparring, og de har etableret en mentorordning, som indbefatter alle unge. Her fungerer de ældste som mentorer for de yngste til gavn for trosudviklingen hos dem begge. Menigheden fuldfører derved sit kald ved at færre unge forlader fællesskabet.

CORe menigheder lægger vægt
på, hvor meget de værdsætter den enkelte gennem en mentorordning.

CORe menigheder forventer, at unge involverer sig i andre unges trosudvikling, som mentorer.

Andagt

Af Victor Marley, Norge

Sig det, og jeg glemmer det,
Lær mig det, og måske husker jeg det,
Få mig involveret – så lærer jeg.

Sådan sagde Benjamin Franklin, en af grundlæggerne af de forenede stater, videnskabsmand, opfinder, statsmand og diplomat - en indflydelsesrig figur i udviklingen af det, som vi i dag forstår ved den vestlige verden. Dette 300 år gamle citat er stadig sandt i dag, og bl.a. derfor tager CORe menigheder mentorordningen seriøst.

I mine mange år som præst og ungdomsleder i Adventistkirken, har jeg slet ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt klagen, ’Hvorfor tager de unge ikke ansvar? Hvor er den næste generation?’

Det er jo det, vi alle ønsker, er det ikke? At en ny generation rejser sig og griber stafetten? Men hvor er de? Nu skal jeg fortælle jer, hvor de er. De står lige foran jer og venter på, at I giver stafetten videre.

Problemet er, at unge ikke er interesseret i at tage stafetten, hvis det indbefatter, at de låses fast i at gøre tingene på nøjagtigt samme måde som generationerne før dem. Og måske har I ikke lyst til at give slip, før I er sikre på, at I nu også kan ’stole’ på, at de unge gør tingene, sådan som I synes, de skal gøres.

Nu er jeg jo fra Storbritannien, og briterne har en noget broget fortid indenfor stafetløb ved OL. Ja, vi har faktisk vundet et par gange, men oftest har vi tabt løbet ved overdragelsen af stafetten. Enten har giveren sluppet stafetten for tidligt med det resultat, at den er blevet tabt, eller også er skiftet sket for sent: en løber er spurtet for tidligt, eller også har den anden holdt fast på stafetten for længe. Tydeligvis er en god overdragelse altafgørende!

I menighedssammenhæng handler mentorordningen om at sikre en god overdragelse. Der er 3 ting, som vi kan lære af stafet analogien.

For det første, skal mentoren komme op på siden af den, som han oplærer. De må gå sammen på vejen og lære hinanden at kende. Interesser jer for de unge i jeres menighed; find ud af, hvad de har talent for, hvad de har potentiale til, hvad de brænder for. Bekræft dem i det, som de er gode til og tilskynd dem til at bruge deres talenter. Se med positive øjne på de initiativer, de tager.

Men, (og det er min anden pointe) hold ikke på stafetten for længe. At være mentor handler ikke om at bevare kontrollen. Hver eneste ny generation må genopdage troen på måder, der er relevante for dem, og som passer ind i deres kulturelle sammenhæng. At være mentor handler om at støtte dem i processen, og så – når tiden er inde – give slip.

Vi skal altså løbe sammen et stykke af vejen, ikke slippe stafetten for sent, men (og det er min tredje pointe) heller ikke slippe stafetten for tidligt. Frivillige i menigheden har det med at blive så nedslidte, at de, så snart lejlighed byder sig, slipper ansvaret fuldstændigt og går. En sådan brat overgivelse af ansvaret resulterer uvægerligt i nederlag for det unge menneske, som har påtaget sig opgaven. Ja, de har nok deres egne ideer til, hvordan opgaven skal løses, men de har også brug for din erfaring. Salomon havde ret, da han sagde: Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.’ Vi har brug for, at de unge lykkes med det, de gør, og det kan meget vel være din opmuntring og erfaring, der gør hele forskellen. Så lad os ikke tabe stafetten. Lad os komme op på siden af hinanden og villigt give slip, når tiden kommer – ikke for tidligt, men heller ikke for sent.

Vær en mentor! Giv stafetten videre.

Diskussion

 • Hvem har været mentor for dig? Hvordan fungerede det?
 • Hvordan er du mentor for nogen i dag?
 • Hvordan bar Jesus sig ad med at oplære mennesker, og er der nogen af de metoder, som vi kan bruge i dag?
 • At være mentor handler til dels om at give slip. Hvordan gør man det?
 • Hvilken rolle spiller oplæring /mentorordning i opnåelsen af f.eks. kørekort og andre beviser?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vores menighed allerede for at sikre de unge en mentorordning?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at en mentorordning kan fungere i praksis?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder, så menigheden i højere grad tager ansvar for- og fungerer som, mentorer for hinanden?

Forslag til implementering

 • Giv hver eneste menighedsleder en person, som han/hun skal fungere som mentor for.
 • Skab et system, hvor unge voksne fungerer som mentorer for dem, der er yngre.
 • Tilskynd unge medlemmer til at tage ansvar for bibelklubber, spejder o. Lign.
 • Sørg for at hver eneste dåbskandidat tildeles en mentor.
 • Skab et dokument, der beskriver, hvad unge mennesker kan forvente sig af jeres menighed på mentorområdet, men også på andre områder.

 

Mentorordning for teenagere 306 kb  download