7. Tjeneste

CORe menigheder forsøger at inddrage alle unge i tjeneste for andre – i menigheden såvel som i nærmiljøet.

Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. (1 Pet 4,10)

Bibeltekster:

Es 10,1-3 (Kaldet til at tjene)

Mika 6,8 (Guds krav)

Joh 13,1-17 (Fodvaskning som eksempel)

Ef 5,21-33 (Tjen hinanden i ægteskabet)

At tjene andre hører uløseligt
med til kristenlivet. Den første menighed var netop kendt for at sørge for enkerne og de faderløse. Mange menigheder tjener ikke det omgivende samfund, men unge mennesker brænder for at gøre en forskel der, hvor de bor. De er overbeviste om, at de kan forandre verden til det bedre og er ofte meget motiverede for at tjene. Der er en tendens i menigheden til ikke at involvere de unge i særlig høj grad. Det kan skyldes flere ting: de er ikke gamle nok, de er ikke døbt, eller de mangler erfaring.

CORe menigheder involverer sig i lokalsamfundet. De engagerer alle medlemmer og særligt de unge i denne tjeneste. De unge kritiseres ikke for manglende erfaring men påskønnes for de kvaliteter, som unge mennesker besidder.

CORe menigheder forsøger at inddrage alle unge i tjeneste for andre – i menigheden såvel som i nærmiljøet

Andagt

Af Janos Kovacs-Biro, Storbritanien

Er jeres menighed karakteriseret ved det, som I siger eller det, som I gør? Begge dele? Unge er trætte af ord. ’Vi taler for meget,’ siger de, ’vores evangelium er ren teori.’

Frans af Assisi sagde, ’ Sørg for hele tiden at prædike evangeliet og brug om nødvendigt ord!‘ Vi har brugt så mange ord, at de unge er kørt trætte – trætte af menigheden og trætte af kristendommen. Spørgsmålet er så: ’Hvordan kan vi sætte de unge i gang med at tjene og gøre en forskel i verden?’

Peter skriver, ’Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.’ (1 Pet 4,10) Er vi forvaltere af Guds nåde? Spreder vi de gode nyheder i tjeneste for andre?

Jeg har to teenager derhjemme. Vi har fundet ud af, at når vi sender dem ud for at hjælpe handicappede eller samfundets svageste, vender de hjem med en ny entusiasme for livet og giver udtryk for, at det er godt at gøre noget for andre.

Gud har gennem Helligånden givet os specifikke gaver. Alle vore unge mennesker har fået en gave, og spørgsmålet er, om vi udnytter de gaver til at formidle Kristus til det omgivende samfund.

Har du nogensinde stillet dig selv spørgsmålet, ’Hvad ville der ske, hvis din menighed forsvandt fra landkortet? Ville lokalsamfundet lægge mærke til det? Ville naboerne gå til politiet og melde jer savnet? Var der mon nogen, der ville beklage, at Adventisterne var forsvundet, fordi samfundet simpelthen ikke kunne klare sig uden dem?

At tjene mennesker er den bedste måde løfte Jesus op i det 21. århundrede, og det er netop det, som vi er kaldet til at gøre. Hvorfor ikke involvere de unge i den type mission? Egentlig kræver det bare, at man udtænker nogle praktiske måder at være til hjælp for andre og gøre en forskel omkring os og kaster os ud i det med det samme.

Vore unge gider ikke vente på at komité efter komité tager planerne op til drøftelse; når først de brænder for at tjene Gud, ønsker de at komme i gang så hurtigt som muligt.

Jeg mødte Jacek i en af landene i vores division. Han har vundet sit lands mesterskabstitel i mountainbike. Til mig sagde han, ’Janos, jeg kan ikke prædike, men jeg kan cykle. Hvad skal jeg gøre?’ Han tog ind til byen og satte et skilt op, hvorpå der stod Gratis cykel reparation & service og gik i gang med reparere cykler. Imens han arbejde, talte han med folk, ’dit hjerte er som cyklen her,’ sagde han, ’det har brug for service. Jeg holder bibelstudie lidt senere, og du er velkommen til at være med.’ Senere samme eftermiddag var der 80 mennesker, der var skrevet op til bibelstudie. Kan I gøre noget lignende? Kan jeres menighed gøre noget sådant for unge mennesker? Selvfølgelig kan I det!

Diskussion

 • Har i oplevet at nogen delte deres tro gennem tjeneste som Jacek?
 • Hvilke værdier skal være i fokus, hvis vi skal blive indstillet på at tjene?
 • Hvordan tjente Jesus mennesker omkring sig?
 • Hvilke barrierer møder vi, når vi tjener andre?
 • Hvilke skridt kan vi tage for at menighedsmedlemmerne i højere grad tjener hinanden?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at opmuntre til tjeneste?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at vi kan tjene hinanden og andre mere aktivt?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder for at menigheden mere aktivt tjener hinanden og samfundet omkring os?

Forslag til implementering

 • Samarbejd med en menighed i et andet land for at udvide missionsmulighederne.
 • Tag del i Global Youth Day.
 • Arranger en missionsrejse.
 • Tal om symbolikken i fodvaskningen og giv din menighed en mulighed for at gøre noget aktivt i tjeneste for andre efterfølgende.
 • Planlæg en aktivitet i samarbejde med ADRA.
 • Nedsæt en gruppe i menigheden, der løbende står for aktiviteter, hvormed menigheden kan tjene andre.
 • Skab et forum, hvor menighedes medlemmer kan dele deres erfaringer med at tjene andre.
 • Kontakt det lokale kommunekontor og spørg dem, hvad der er behov for / hvad I rent praktisk kan bidrage med i jeres lokalområde.
 • Tilbyd bilvask eller dækskifte for kirkens naboer.
 • Besøg et plejehjem og lær beboerne at kende.
 • Læs artiklen af Janos Kovacs-Biro under ressourcer.