4. Tro

CORe menigheder underviser om trosudvikling, og bruger denne viden i menighedsarbejdet.

Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle. (1 Kor 3,2)

Bibeltekster:

Matt 8,5-13 (En officers tro)

Mark 6,1-6 (Mangel på tro)

Ef 4,1-16 (Enhed og modenhed)

Heb 11,1-3 (Hvad er tro?)

En voksen og moden tro opstår ikke på et øjeblik. Når en person vokser
i Kristus, udvikler og forandrer deres tro sig. Det er en kompliceret og omfattende proces hos de fleste og ikke mindst hos unge mennesker, hvis identitet og personlighed også er i rivende udvikling. Alt for ofte forventer vi, at unge udviser en grad af trosmodenhed, der ikke svarer til deres åndelige udviklingsniveau.

CORe menigheder forstår sig på trosudvikling. De har sat sig ind de mange faser og bruger denne viden bevidst i deres arbejde. De giver plads til, at de, der er nye i troen, får plads til at vokse i deres eget tempo, og de tilpasser deres tilgang til dem alt efter, hvor de er nået til.

Andagt

Af Victor Marley, Norge

Mine børn fandt nogle gamle fotografier af mig forleden. Jeg så undrende til, mens de vred og vendte sig af grin. Endelig, da de igen havde luft nok til at tale, gispede de, ’du var ret tyk dengang far!’ Jeg så på billedet og måtte erkende, at ja, jeg var lidt bredere dengang, men derudover røbede både klipning og tøjstil, at billederne var taget i 90’erne.

Sandheden er, at vi gennemlever mange faser i livet og ligesådan i vores trosliv. Evnen til at tænke abstrakt, sætte sig ind i bibelens sandheder og leve dem ud i praksis er i konstant udvikling og giver sig forskelligt til kende alt efter, om man er 6,12,16 eller 22. Tænk over det. Ligesom gamle fotografier, har din tro helt sikkert set ganske anderledes ud for år tilbage. Som Paulus sagde til menigheden i Korinth: ’Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle.’

En CORe menighed anerkender, at troen hos de unge gennemlever en række faser. Al vækst er afhængig af, at der tilføres næring, og ligesom et barns fysiske vækst hæmmes pga. manglende eller fejlagtig ernæring, risikerer vi, at den åndelige vækst hos vore unge hæmmes eller ligefrem standses som resultat af manglende eller fejlagtig ernæring.

En CORe menighed vil sætte sig ind i, hvilke trosfaser et ungt menneske gennemlever. Den vil sørge for at uddanne menighedsmedlemmer, forældre og ungdomsledere i dette, og den vil søge at skabe et miljø, hvor den enkeltes erfaring med Jesus kan gro og trives, uanset hvor de befinder sig på deres åndelige rejse.

Hvad er så troens faser? Et hurtigt overblik ser således ud:

 1. Børn afspejler som regel troen hos deres forældre eller andre voksne, som de har en nær relation til. De kan give de ’rigtige’ svar uden egentlig at forstå, hvad det betyder, og de nyder den anerkendelse, som de møder, når de giver udtryk for deres tro. Troen er meget enkel og ukompliceret i denne fase. De har brug for at lære om Jesus gennem historier fra bibelen, de skal nyde at komme i kirke, og de skal lære at bede.
 2. Teenagere begynder gradvist at tænke mere abstrakt, og på et eller andet tidspunkt, vil de begynde at stille spørgsmålene: ’Hvem er jeg?’, ’Hvor hører jeg til?’ og ’Hvad er min rolle / hvilken indflydelse har jeg i den store vide verden?’. I denne fase oplever unge mennesker for første gang hvad det vil sige at have en personlig tro, og mange beslutter sig for at blive døbt i disse år.
 3. Unge voksne oplever for første gang, hvad det vil sige selv at tage fuldt ansvar for sin egen tro. Samtidigt begynder de at tænke over virkeligt store spørgsmål og udfordres af voksenlivets realiteter. Meget tages op til revision i denne fase, og det er vigtigt at de unge har et forum, hvor de har mulighed at undersøge de spørgsmål, som de har. Samtidigt har unge brug for at mærke, at de er værdsat og kan yde noget til fællesskabet, så den lokale menighed må være så rummelig, at der er åbenhed for nytænkning og opbakning til at afprøve nye ideer og tiltag.

Indrømmet, jeg har kun kradset let i overfladen her, men der findes rigtigt gode ressourcer her på siden, som kan bruges til at lære mere om troens faser.

Kort sagt handler det om at skabe de betingelser, der er forudsætningen for enhver form for vækst: et trygt miljø, hvor man kan være sig selv og stille de spørgsmål som man har; et miljø, hvor man føler sig elsket og forstået.

Hvad gør jeres menighed for at imødekomme troens forskellige faser?

Diskussion

 • Hvordan er din egen tro vokset, og hvordan har den udviklet sig i årenes løb?
 • Hvilket spørgsmål har udfordret din tro?
 • Hvilken rolle spiller hjemmet trosudviklingen?
 • Hvordan kan vi som menighed støtte de unge i troen til at træffe beslutninger engagere sig?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vores menighed allerede for at undervise i troens forskellige faser?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at vi kan blive bedre til at udnytte denne viden i praksis?
 • Hvordan kan vi udruste forældre til at understøtte deres børns trosudvikling i hjemmet?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder for at rette fokus mod troens faser og udvikling?

Forslag til implementering

 • Afhold et årligt tilbagevendende kursus/workshop for hele menigheden om troens faser med det formål, at øge menighedens forståelse for den udvikling som unge mennesker gennemgår.
 • Sørg for, at der udover bibelklubben er andre tilbud til de 6-12 årige, som kan være med til at understøtte deres trosudvikling. Det kunne f.eks. være Kids in Discipleship (KID) eller spejder.
 • Sørg for, at der udover bibelklubben er andre tilbud til de 12-16 årige, som støtter deres trosudvikling. Det kunne f.eks. være KID for teenagere, teen-klub, dåbsklasse eller cellegrupper.
 • Iværksæt en koordineret besøgs-indsats med fokus på unge mellem 16 og 25.
 • Udrust forældre gennem kurser og støttegrupper.

 

Stadier i troen 11 kb download