6. Udfordring

CORe menigheder udfordrer unge til at tænke selvstændigt og stille spørgsmål om deres tro. 


Prøv alt, hold fast ved det gode. (1 Thess 5,21)


Efter tre dage fandt de ham
i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. (Luk 2,46)

Bibeltekster:

1 Mos 18,16-33 (Debat med Gud)

Es 1,18 (Lad os få os en snak)

4 Mos 13,1-25 (At udspejde Kanaan)

Gal 1,6-10 (Hvilket evangelium?)

En personlig tro vokser og modnes i vandringen med Gud. Det er en opdagelsesrejse, hvor spørgsmål og selvstændig tænkning spiller en væsentlig rolle. Alt for ofte har menigheden vanskeligt ved
at rumme ærlige spørgsmål, der
i stedet opfattes som provokation eller kritik af autoriteter eller vores tro.

CORe ,enigheder anerkender den rejse i troen, som den enkelte er på. De accepterer behovet for
at stille spørgsmål, og de opfordrer bevidst de unge til at tænke selvstændigt og komme med spørgsmål. De fungerer som vejvisere for de unge i at nå en voksen og moden tro.

CORe menigheder forsøger ikke at vige udenom spørgsmål, men opfordrer til dem.

CORe menigheder udfordrer unge til at tænke selvstændigt og stille spørgsmål om deres tro.

Andagt

Af Tom de Bruin, Holland

Lad mig fortælle om en af mine venner: Mattæus. Mattæus er skatteopkræver – nej, egentlig ikke – Mattæus er et ungt menneske. Jeg har kendt Mattæus igennem flere år. Mattæus har forladt menigheden.

Jeg husker, da det gik op for mig, at Mattæus lige så stille var ved at glide bort fra menigheden. Jeg ringede til ham, og vi mødtes på en café, hvor vi fik os noget varmt at drikke og en snak. Mattæus er god at snakke med, han er hurtig, intelligent og sjov. Han har siden fuldført en PhD. Vi havde det rigtigt hyggeligt den dag på caféen.

På et tidspunkt tog jeg hul på spørgsmålet: ’Hvad er der galt med menigheden?’ Og hans svar var meget sigende: ’Menigheden byder ikke på nogen udfordringer.’

Han forklarede så, at overalt, hvor han ellers kom, blev han udfordret til at tænke selv og stille spørgsmål. I skolen udfordres man til at forbedre sig, til at lære nyt, til at gøre opdagelser. Man tilskyndes til at stille spørgsmål og opfordres til at tænke.

I menigheden var det stik modsat. Når han stillede spørgsmål, blev de mødt med fjendtlighed. Menighedens medlemmer mødte ham enten med en mur af tavshed eller med forenklede svar. De opfattede hans spørgsmål som kritik.

Efter nogen tid forlod Mattæus menigheden. Ikke fordi han egentlig havde tænkt sig at gøre det, men fordi menigheden bremsede hans trosudvikling. Menigheden gav ham ikke plads til at vokse i troen, til at stille spørgsmål og videreudvikle sin forståelse. Til sidst blev hans forhold til Jesus kvalt af menigheden.

Jesus stillede hele tiden spørgsmål. Noget af det første vi læser om Jesus var, at han som 12-årig satte sig i templet og lyttede til lærerne og stillede dem spørgsmål. Paulus råder menigheden i Thessalonika: ’prøv alt, hold fast ved det gode.’ I Mattæus’ tilfælde, fik han ikke lov til at prøve alt, så han fandt aldrig ud af, hvad der var godt. Han havde ikke noget at holde fast ved.

En CORe menighed udfordrer unge til at tænke og stille spørgsmål om deres tro. En CORe menighed forstår, hvor vigtigt det er at stille spørgsmål, og hvor vigtigt det er at gøre sig tanker om troen. En CORe menighed ved, at hvis de bremser den slags, bliver der ikke plads til vækst.

For mange medlemmer kan spørgsmål imidlertid virke skræmmende. De gør os nervøse. De kan være vanskelige at svare på, og det er ubehageligt ikke at kunne svare. Situationen bliver anspændt og der er ingen let løsning. Men vi bliver nødt til at kaste os ud i det. Der skal være plads til spørgsmål og selvstændig tænkning. Vi bliver nødt til at udfordre de unge såvel som de ældre i vores menigheder.

Hvordan bærer vi os så ad med det? Hvad kan man gøre for at opmuntre til tænkning og spørgsmål? Hvordan kan vi gøre vores menighed til et sted, hvor medlemmerne kan vokse i troen?

Diskussion

 • Hvilke spørgsmål vedrørende Gud tror vi, at unge mennesker kæmper mest med? Hvilke spørgsmål kæmper vi selv med?
 • Er det ok at stille spørgsmål?
 • Afspejler vores teologiske fokus behovet hos medlemmerne og samfundet omkring os?
 • Hvordan kan vi skabe en lyst i menigheden til undersøge, hvad der er sandheden for vor tid og være åben overfor ny indsigt?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at udfordre menighedens medlemmer tænke over og stille spørgsmål om troen?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres for at give mere plads til tænkning og spørgsmål?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder for at udfordre menigheden til at tænke dybere?

Forslag til implementering

 • Dan en bibelstudieklasse for dem, der gerne vil stille flere spørgsmål.
 • Få flere mennesker til bibelstudiet ved at afprøve nye ideer, f.eks. sabbatskole brunch.
 • Stil en æske til spørgsmål op i kirken og besvar spørgsmål fra talerstolen hver sabbat. Begynd med de sværeste.
 • Skab et internet forum til spørgsmål
 • Bed alle bestyrelsesmedlemmer om medbringe et spørgsmål til hvert bestyrelsesmøde.
 • Lav fredag aften bibelstudier.