9. Vidne

CORemenigheder er målrettede i at udruste unge til at dele deres tro med andre.

Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. (2 Tim 3,17)

Bibeltekster:

Matt 10 (Jesus udsender apostlene)

Matt 28,16-20 (Missionsbefalingen)

ApG 28,1-10 (Paulus på Malta)

Ef 6,10-20 (Guds fulde rustning)

Tro og mission hænger uløseligt sammen, og unge kan med stor succes dele deres tro. Desværre bliver unge mennesker ikke altid udrustede til mission. I mange menigheder deltager unge ikke i missionsarbejdet, eller også bliver de kastet ud i missionsarbejde, der ikke egner sig for unge mennesker.

CORe menigheder anerkender det enestående potentiale, som ligger hos de unge, når troen skal deles med både unge og ældre. De udruster de unge til mission, som passer til deres færdigheder og behov, og som potentielt kan nå hele verden.

CORe menigheder har skræddersyede missionstiltag, som unge kan deltage i. CORe menigheder er målrettede i at udruste unge til at dele deres tro med andre.

Andagt

Af Janos Kovacs-Biro, Storbritanien

Vores datter blev født ved 4-tiden sabbats morgen. Lægen så på mig og spurgte så, ’Hvad arbejder du med?’. Jeg sagde, at jeg var præst, og hun svarede, ’Jeg kæmper med spørgsmål vedrørende Åbenbaringens bog kapitel 13. Måske kan du forklare det for mig?’ Og så gik jeg i gang med at udlægge Åb 13 for lægen klokken 4 om morgenen med min nyfødte baby i armene. Jeg var lige blevet far. Det var det lykkeligste øjeblik i mit liv, og så fik endda lov til at fortælle et andet menneske om Jesus. Nogle gange føler man bare en stærk tilskyndelse til at fortælle andre om Jesus.

Den samme morgen blev jeg på vej i kirke standset af politiet. Politiet bad om mine papirer, og mens jeg rakte ham dem udbrød jeg, ’Jeg er lige blevet far, og jeg er bare så lykkelig!’ Men det interesserede ham ikke det fjerneste. Hvad var forskellen på lægen og politibetjenten? Lægen havde noget, som hun gik og tumlede med. Når vi handler og udtaler os på måder, som giver andre lyst til at stille spørgsmål, så er vi med til at sprede evangeliet.

Apostlen Paulus skriver: ’Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning (2 Tim 3,16-17).

Udruster vi vores unge til at dele Jesus med andre? Oplever de, at Gud lever og kommunikerer med dem gennem bøn? Det må være udgangspunktet. Vi skal vide, at vi tjener en levende Gud; Jesus lever og det ved vi, for vi har lige talt ham til morgen. Han har givet os livets brød, friskbagt og klar til at dele med andre.

Alle menigheder bør have en plan for, hvordan de udruster unge til tjeneste. Da Abraham blev kaldet af Gud, sagde Gud: ’Jeg velsigner dig, og jeg vil gøre dig til en velsignelse for andre.’ Er vi til velsignelse for vore omgivelser? Først når vi er det, vil andre få lyst til at høre mere om hemmeligheden bag det liv, vi lever. Jeg vil påstå, at CORes formål er opnået, når vi har lært unge, hvordan de kan være til tjeneste for andre, og hvordan de kan dele Jesus med mennesker, som de aldrig før har set.

Men hvordan kan vi fortælle mennesker, som vi knapt nok kender, om Jesus? Hvordan fortæller vi vore venner om Jesus, og hvordan kan vi give disse relationer evighedsværdi?

Det er vigtigt, at unge får de nødvendige redskaber til at dele Jesus med andre. De skal vide, at man ikke behøver at være præst for at fortælle om Jesus. Man behøver ikke engang at have en teologisk uddannelse for at dele Jesus med andre, men det kræver, at man selv følger ham; at man ved, at han lever, og at han har friskt brød klar hver dag, som man kan dele ud af. Man skal lære, hvordan man kan kommunikere med ham på en sådan måde, at man kan se, at han lever og virker i ens liv. Når vi deler Jesus med andre, rækker vi dem frelsen og muligheden for selv at opleve et nært venskab med frelseren, og de må så beslutte om de vil afvise tilbuddet eller tage imod det. Vores opgave er bare at videregive invitationen til at give Gud en chance i deres liv. Kan vi gøre det? Ja, det kan vi.

Diskussion

 • Har du oplevet, at du gerne ville fortælle om Jesus, men ikke vidste, hvordan du skulle bære dig ad?
 • Hvordan kan vi være så overbevisende i det, som vi gør, at andre ikke kan undgå at blive interesserede?
 • Hvordan kan vi gøre det naturligt og lige til at dele sin tro?
 • Hvad vil det sige at være en forvalter af Guds nåde?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at udruste menigheden til at dele deres tro?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at unge kan blive bedre rustet til og få mulighed for at dele deres tro?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder, for at udruste flere unge til at dele deres tro?

Forslag til implementering

 • Aftal med jeres nationale ungdomsleder, at der arrangeres et RELAY kursus for jeres unge. (RELAY er et koncept, hvor der både gives teoretisk og praktisk undervisning i missionsarbejde /gademission)
 • Tilskynd de unge til hver at skrive deres egen personlige liste på 5 mennesker, som de vil bede for.
 • Tilskynd alle smågrupper eller cellegrupper i menigheden til at finde en måde, hvorpå deres gruppe kan være til tjeneste for andre.
 • Få alle menighedsmedlemmer til at skrive om deres personlige omvendelse (Hvordan var dit liv, før Kristus blev en del af det? Hvordan mødte du Jesus? Hvordan forandrede Jesus dit liv?). Læs løbende historierne op i menigheden..
 • Sæt tid af i gudstjenesten til at dele oplevelser.
 • Tag en snak i menigheden om 'the Simple System of sharing'