10. Vision

CORe menigheder motiverer de unge til at tage ejerskab over menighedens mål og visioner ved at inkludere dem i realiseringen og i den løbende evaluering.

Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. (Hebr 10,24-25)

En menighed uden vision har ingen idé om, hvor den er på vej hen. Nogle menigheder har klart definerede visioner og mål, mens andre ingen har. Ofte er det ældre medlemmer, der skaber visionen, uden at de unge inkluderes i processen. Alle i menigheden må tage ejerskab over menighedens mål, og alle må være med til at realisere og evaluere dem.

CORe menigheder forstår vigtigheden af at involvere de unge. De inddrager de unge i udviklingen og implementeringen af menighedens visioner. De værdsætter de unges evne til at tænke ud-af-boksen og indser, hvor vigtigt det er, at også de tager ejerskab, når det gælder menighedens vision.

CORe menigheder ved, hvor de skal hen, og hvordan de opfylder deres mission.

CORe menigheder motiverer de unge til at tage ejerskab over menighedens mål og visioner ved at inkludere dem i realiseringen og i den løbende evaluering.

Andagt

Af Tom de Bruin, Holland

Vision er kirkens drivkraft: de gammeltestamentlige profeters visioner, der forudså Messias’ komme, de nytestamentlige forfatteres visioner, der kastede yderligere lys over endetiden og en af vore grundlæggere Ellen Whites visioner, der stadig er vejledende for kirken på forskellige måder.

Adventistkirken er en visionær kirke; en kirke, der ser fremad, og det er godt. Alligevel er adventist menigheder ikke alle lige gode til klart at skabe en vision for deres egen mission. Vi er så fokuserede på den vidunderlige fremtid, som vi har i vente, at vi har vanskeligt ved at definere, hvad vi som lokal menighed anser som vores opgave her og nu.

Problemet er, at uden en klar vision for det arbejde, som vi gør her og nu, mister vi gennemslagskraft, når vi forsøger at nå alle nationer, tungemål og folk. Og det er ikke noget nyt; også hebræerne kæmpede tilsyneladende med problemet:

Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. (Hebr 10,24-25)

Dagen, der nærmer sig, er vores ultimative vision. Det var også hebræernes ultimative vision. Vi må imidlertid overveje, hvordan vi kan tilskynde hinanden til kærlighed og gode gerninger. Med andre ord, skal vi tænke over, hvordan vi kan involvere hvert eneste medlem i det at elske og hjælpe andre. Når vi gør os de overvejelser, skaber vi en vision.

Måske har jeres menighed en klart defineret vision, måske har den det ikke. Hvis ikke, kan det være på høje tid, at I får en. Måske er det der, I skal begynde.

Hvis jeres menighed har en vision, hvem kender så til den? Hvem har formuleret den? Hvem har været involveret i processen? Hvor længe er det siden? Er den stadig relevant? Har unge mennesker været med til at udstikke den? Er de unge aktivt involveret i at implementere den? Hvornår er den sidst blev taget op til revision, og deltog de unge i det?

Visionen skal ultimativt kunne deles af alle menighedens medlemmer; de skal alle føle ejerskab. Det kan kun ske, hvis man hele tiden taler om den, prædiker om den og involverer så mange som muligt i implementerings- og evalueringsprocessen.

Diskussion

 • Beskriv det skønneste sted, som du nogensinde har været?
 • Forsøg at forestille jer jeres menighed om tyve år, hvad synes i, at der skal stå i lokalavisen om jer?
 • Hvad synes I skal karakterisere menigheden, hvis I skal kunne se jer selv som en del af den i mange og fremover?
 • Forestil jer, at jeres gamle menighed ikke eksisterer, og at I skal til at oprette en helt ny menighed, hvordan skulle den så se ud?
 • Hvad tænker I, at unge kan bidrage med i forhold til menighedens vision?
 • Har I en klar vision for menigheden?
 • Hvornår evaluerede I sidst mål og visioner?

Overvejelser vedrørende implementering

 • Hvad gør vi allerede for at inkludere unge i menighedens vision og målsætninger?
 • Er der noget i vores menighedskultur, der skal forandres, for at unge kan få ejerskab over visionen?
 • Kan vi implementere mindst 3 af nedenstående forslag?
 • Hvad er det realistisk, at vi kan gøre i løbet af de næste 12 måneder, for at inkludere de unge i menighedens vision og målsætninger?

Forslag til implementering

 • Sæt en temasabbat af til at tale om menighedens vision, og sørg for at de forskellige aldersgrupper hver især får mulighed for at bidrage.
 • Formulér en vision og en ’mission statement’ (’Hvad er det vi vil?’), hvor input fra alle aldersgrupper er inkluderet.
 • Dan en gruppe på tværs af generationer, hvis opgave det er at implementere en plan for, hvordan visionen formidles til menigheden.
 • Afhold gudstjenester regelmæssigt, hvis tema knytter sig direkte til menighedens vision.
 • Dan en gruppe på tværs af generationer til at evaluere vision og ’mission statement’.
 • Afhold en menighedsdag, hvor alle kan bidrage med deres særlige vinkel på visionen udtrykt gennem deres individuelle talenter.

 

Afklaringsdokument for tilflugtsmenigheder 548 kb download 
Lokal info folder 480 kb download