De CORe Criteria

Alle gemeenten die deelnemen aan het CORe project proberen een plek te creëren waar jongeren zich thuis voelen. Om dit te bereiken hanteren CORe gemeenten de volgende criteria of principes. CORe gemeenten geloven dat de volgende criteria essentieel zijn om een comfortable maar toch een uitdagende omgeving te creëeren waar jongeren de kans krijgen om hun geloof te ontdekken en te ontwikkelen.

1. Acceptatie

Het belangrijkste doel van de kerk is om jongeren onvoorwaardelijk te accepteren en om zich in te zetten om jongeren te helpen in de ontwikkeling van haar geloof.

2. Gebed

Toegewijd om systematisch en gevoelig te bidden voor all haar jongeren.

3. Leiderschap

Een CORe gemeente stelt een toegewijde jeugdouderling aan. Iemand met gevoel voor jongeren, bewust van hun spirituele reis en aangesteld door en lid van het lokale kerkbestuur.

4. Contact

Toegewijd aan het in contact treden met jongeren die van plan zijn te verhuizen naar of al verhuisd zijn naar de omgeving van je gemeente.

5. Verbonden

Toegewijd om in contact te blijven met jongeren die, voor welke reden dan ook, tijdelijk niet betrokken willen zijn bij de kerk.

6. Ontmoeten

Een CORe gemeente zorgt voor een fysieke en toegewijde plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en socializen.

7. Verwachtig

Een kerk die duidelijk naar haar jongeren weet te communiceren wat ze kunnen verwachten en mogelijkheden biedt om betrokken te raken bij de missie van de kerk.

8. Visie

Het moedwillig betrekken van jongeren in de ontwikkeling en evaluatie van haar doel en visie, waarbij alle jongeren zich bewust zijn van deze visie.

9. Integreren

Een CORe gemeent probeert jongeren zoveel mogelijk te integreren in het leiderschap van de gemeente.

10. Middellen

Een CORe gemeente heeft een substantiële, toegewijd budget voor jeugdwerk, met een focus op het creëren van bronnen voor betekenisvol jeugdwerk en in consultatie met de jongeren zelf.