Acceptatie

Het belangrijkste doel van de kerk is om jongeren onvoorwaardelijk te accepteren en om zich in te zetten om jongeren te helpen in de ontwikkeling van haar geloof.

Een church of refuge accepteert de verschillende geloofsfasen waar jongeren doorheen lopen. Deze fasen moeten worden besproken binnen de gemeente. Zij leert jongeren te accepteren zoals ze zijn en niet zoals zij wil dat jongeren zijn.

De volgende fasen zijn in deze context belangrijk:

De groep in de leeftijd van 6-12: In deze fase reflecteren de kinderen het geloof van haar ouders. Een church of refuge wil daarom ouders stimuleren en helpen om het geloof te delen met haar kinderen. (bijvoorbeeld d.m.v. het programma Kids in discipleship)

De groep in de leeftijd van 12-16: In deze fase begeleidt de kerk haar jongeren om een holistische identiteit te ontdekken. Deze identiteit moet de jongeren helpen om zich op een geêigende manier te handhaven in de samenleving. Mogelijke hulpmiddelen om dit proces te vergemakkelijken zijn activiteiten welke de identiteit conformeren, zoals het programma Absolute Nine en Underground.

De groep in de leeftijd van 16-25: De kerk helpt haar jongeren om een transitie te bewerkstelligen vanuit een gezamenlijke identiteit (corporate identity) naar een persoonlijke identiteit. Dit doet zij door haar te helpen met vragen over de vorige fase waarin zij een 'gezamlijke identiteit' bezat. Door een omgeving te creëren waarin jongeren leren dat het geloof een verschil kan maken in het dagelijkse leven. Een programma die hierbij kan helpen is Relay.