Gebed

Toegewijd om systematisch en gevoelig te bidden voor all haar jongeren.

Onze jongeren hebben de gebeden van hun gemeente nodig. Een CORe gemeente heeft een systematische gebedspastoraat. Door middel van dit pastoraat zullen jongeren gezegend worden en weten ze zich gedragen. Tegelijkertijd zal de gemeente in zijn geheel bewust worden van de taak en de verantwoording die ze heeft ten opzichte van jongeren. Het gebedspastoraat zou het volgende moeten zijn:
Systematisch: Er kan voor ongeveer 1 tot 3 specifieke jongeren per week gebeden worden, zodat in een kwartaal voor alle jongeren gebeden is. Dit kan gedaan worden door middel van het pastoraat, de sabbatschool of door ouderen hierbij te betrekken. Het zou mooi zijn om mensen te betrekken die niet fysiek in staat zijn om het jeugdwerk te ondersteunen, vooral die thuisgebonden zijn. Een CORe gemeente is waar de iedereen in de gemeente betrokken is. Gebed voor jongeren is een manier om de hele gemeente betrokken te laten zijn bij de waarden van een CORe gemeente.
Gevoelig: De eredienst is niet de plek om namen te noemen. Een gebedspastoraat moet zich ervan bewust zijn dat jongeren behoefte hebben om niet in teveel in de schijnwerpers te staan. Er kunnen specifieke zaken zijn waarvan het niet verstandig is voor deze in een publieke plaats te bidden. Gebed, specifiek gemeentegebeden, moeten positief zijn en moeten voorkomen dat individuen en families beschaamd worden. Het is ook verstandig om een gebedslijst aan te leggen met namen van alle jongeren en niet alleen van degenen waarvan we denken dat ze speciaal gebed nodig hebben. Dit voor komt dat jongeren specifiek uitgekozen voelen of juist vergeten worden.
Inclusief: Het gebedsprogramma moet alle huidige leden, jongeren die tijdelijk zijn verhuisd, jongeren die niet meer komen en jongeren die zo nu en dan komen behelzen. Kortom het behelst alle jongeren waar de gemeente contacten mee heeft.
Een effectief gebedspastoraat zorgt ervoor dat de waarden van CORe geïntegreerd raken bij de gemeente en dat jongeren het gevoel krijgen dat ze gedragen en geaccepteerd worden door de CORe gemeente.

 

Connection by Steve Chase External link