Verbonden

Toegewijd om in contact te blijven met jongeren die, voor welke reden dan ook, tijdelijk niet betrokken willen zijn bij de kerk.

Een CORe gemeente moet goed onderzoeken hoe het gesteld is met lidmaatschap retentie, specifiek ten aanzien van jongeren. Dit houdt in dat de ledenbestanden grondig worden bekeken. Er wordt gekeken naar ontbrekende leden en de kerk wordt in kaart gebracht op de volgende wijze: kern, toegewijd, regulier lid, rand en inactieve leden.
Voor het in kaart brengen is het van belang om over de laatste vijf jaar patronen te ontdekken ten aanzien van leeftijd verschillen en ratio tussen man en vrouw van afwezige leden. Dit onderzoek moet opgevolgd worden met bewuste stappen om de situatie te wijzigen. Dit is inclusief het aanstellen en trainen van een groep vrijwilligers die zich ten doel stellen om weer in contact te komen met afwezige leden.
De volgende punten zouden onderdeel kunnen zijn van een plan van aanpak:

  1. Stel een lijst samen van alle rand en inactieve jongeren.
  2. Bel rand en inactieve jongeren op om deel te nemen aan sociale activiteiten (let op beschadigde relaties).
  3. Start een vrijwilligers groep die op een gevoelige manier bezoek kan brengen aan inactieve jongeren.
  4. Hou jaarlijks een driemaanden “re-encounter” programma, opgezet met terugkerende jongeren in gedachten. Deze drie maanden kunnen het onderwijzen van de leden omhelzen, zodat vriendelijk en warm kunnen zijn voor de terugkerende jongeren. Tevens kan het een “Welkom thuis” Sabbat en een systeem om terugkerende jongeren weer te integreren in de gemeente omhelzen.
  5. Organiseer een jongeren-mentor programma – elke terugkerende jongere zou gelinkt moeten worden met een gefundeerde gelovige die hem of haar kan helpen.

 

SDA Youth leadership book

External link