Verwachting

Een kerk die duidelijk naar haar jongeren weet te communiceren wat ze kunnen verwachten en mogelijkheden biedt om betrokken te raken bij de missie van de kerk.

Een CORe kerk maakt een charter, zodat jongeren weten wat ze kunnen verwachten in je gemeente. Deze charter zal voor de gemeente haar toewijding naar jongeren definiëren en de filosofie en het waardesysteem communiceren.
Een charter zou er op de volgende wijze uit kunnen zien:

  1. Je wordt welkom geheten op een comfortabele, niet-bedreigende manier.
  2. Er bestaat een goed draaiende, en goed ondersteunde Sabbatschool die relevant is voor jouw leeftijd en onderwerpen bespreekt waar jij in geïnteresseerd bent.
  3. Onze aanbiddingdiensten zijn gemaakt met jongeren in gedachte. We bereiken dat door jongeren te betrekken in het plannen en de uitvoering van de diensten.
  4. Onze gemeente is een inclusieve gemeente. We zullen daarom luisteren naar en respect tonen voor je theologische gedachten en vragen. Dit is een gemeente waar we geloven dat we van elkaar kunnen leren.
  5. Dit is een gemeente die geregeld vraagt om jouw ideeën en advies met betrekking tot de visie en de missie van de gemeente. We verwelkomen positieve bijdragen van jongeren. Verder zullen we aanmoedigen, zonder druk, om ook deel te worden van die visie en missie.
  6. Omdat onze gemeente hart heeft voor jongeren, kun je verwachten dat er op regelmatige basis voor je wordt gebeden.
  7. Je mag verschillende sociale moment verwachten. Veel van deze activiteiten zullen plaats vinden in onze toegewijde jongerenplek.
  8. Het is onze hoop dat je deze gemeente tot je spirituele thuis zal maken en dat je deze gemeente mag ervaren als een inclusieve gemeente die jouw waardeert voor wie je bent en positief reageert op je bijdragen.
  9. Wil je iets kwijt over deze gemeente, neem dan contact met …. op dit nummer …

De charter mag niet zo ambitieus worden dat een CORe gemeente de verwachtingen niet waar kan maken. Zorg ervoor dat wat in de charter wordt vastgelegd ook echt haalbaar is voor jouw gemeente. Plan vervolgens zorgvuldig en communiceer deze charter op een reguliere basis aan de leden en de leiding van je gemeente. De charter moet de basis worden voor de kalender van de gemeente, thema’s van de preken en bestuursvergaderingen.