Visie

Het moedwillig betrekken van jongeren in de ontwikkeling en evaluatie van haar doel en visie, waarbij alle jongeren zich bewust zijn van deze visie.

Een church of refuge heeft een missie en een visie voor de lokale gemeenschap. Een church of refuge ziet haar jongeren als een integraal deel van haar kerk. Daarom probeert zij actief naar manieren te zoeken om jongeren te betrekken in haar visie en missie. Deze visie wordt gedeeld met de jongeren en zij worden gevraagd om deel te nemen aan deze ontwikkelingen. Tenslotte wordt het beleid regelmatig samen met de jongeren geëvalueerd.

Ontwikkeling van de visie

Tijdens de ontwikkeling van de missie en visie voor de gemeente worden jongeren regelmatig geconsulteerd. Dit kan gedaan worden door jongeren te betrekken in de visie-commissie of door een speciale vergadering te beleggen met de jongeren.

Evaluatie van de visie en programma

De leiders moeten actief jongeren helpen om de verschillende programmaonderdelen te evalueren. Dit kan gedaan worden door een enquête of door een discussie met de jeugd. De leiders moeten deze commentaren serieus nemen.

Gedurende het hele proces is een church of refuge zich ervan bewust dat de jeugd zich gedraagt al naar gelang de geloofsfase waarin ze zich bevinden. Jongeren zullen hierdoor zich in meer of mindere mate bemoeien met de ontwikkeling van de visie van de kerk. Ongeacht de betrokkenheid van de jongeren, zullen de leidinggevenden van de kerk zich blijven inzetten om jeugdleden te betrekken in de ontwikkeling van de visie van de kerk.