Lenker

CORE RELATERT

Sider som kan være relevante i arbeide med CORe

Amerikansk Church of Refuge webside | www.adventistyouth.org/cor/

Willow Creek Norge | www.willowcreek.no/
Et tverrkirkelig ressurssenter som ønsker å hjelpe norske menigheter og forsamlinger til å nå nye mennesker med evangeliet.

SDA RELATERT

Disse sidene er relatert til menigheten

Adventistsamfunnet | www.adventist.no
Adventistsamfunnets hjemmesider.

Church of Refuge USA (COR) | www.adventistyouth.org/cor/
The COR website of the Center for Youth Evanglism in the United States.

Newbold college | www.newbold.ac.uk

SABU | www.sabu.no/
Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening (SABU).
Følg med på hva som foregår og få tilgang på flere ressurser, bilder m.m.

Trans European Division | www.ted-adventist.org