CORe prinsipper

Alle kirker som deltar i CORe prosjektet prøver å tilby et sted hvor ungdommer og unge voksne føler seg komfortable. For at dette skal kunne skje så følger CORe kirkene følgende kriterier eller prinsipper.

CORe menighetene tror at følgende prinsipper er essensielle for å legge til rette for et komfortabelt og allikevel utfordrende miljø der ungdom og unge voksne kan oppdage og utvikle sin tro.

 

1. Godta / Å akseptere

Menighetens hovedfokus er å ubetinget akseptere unge mennesker, og bevisst bidra til deres trosutvikling.

2. Bønn

Forplikter seg til å be systematisk for menighetens unge medlemmer.

3. Lederskap

En dedikert ungdomsforstander, en person som oppnår kontakt med de yngre og er oppmerksom på deres trosfaser, blir utnevnt av og blir medlem av menighetsstyret.

4. Kontakt

Søker aktivt å komme i kontakt med ungdom som flytter, eller har flyttet, inn i ditt nærområde.

5. Forpliktelse

Opprettholder kontakten med medlemmer uansett hva grunenn er til at de har valgt å ta et avbrekk fra et aktivt menighetsfellesskap.

6. Nettverk

Skaper en fysisk arena for de unge med muligheter for sosialisering.

7. Å forvente

En menighet som tydelig forteller deres unge hva de kan forvente, og gir ungdommene anledning til å bli involvert i utviklingen av menighetens arbeid.

8. Visjon

Inkluderer bevisst ungdom i utviklingen og den kontinuerlige evalueringen av menighetens mål og visjon, og gjør alle de unge klar over denne visjonen.

9. Integrering

En CORe-menighet søker å integrere ungdom i menighetens ledelse

10. Ressurser

Har et vesentlig og dedikert ungdomsbudsjett med fokus på ressurser til en meningsfylt ungdomsvirksomhet, med kommunikasjon med de unge.