Aksept

Menighetens hovedfokus er å ubetinget akseptere unge mennesker, og bevisst bidra til deres trosutvikling.

En CORe-menighet aksepterer de forskjellige trosfasene ungdommer går gjennom og kommuniserer dette videre til hele menigheten. De lærer å akseptere dem for hvem de er, og ikke hvordan vi ønsker at de skal være.

De følgende trinnene burde prege våre aktiviteter og planer:

Fra 6-12: På dette trinnet reflekterer barna over foreldrenes tro. En CORe-menighet vil derfor oppmuntre foreldre til å ha en levende tro som gjør det mulig å dele dette med barna på en naturlig måte. (F.eks. Barn i disippelskap)

Fra 12-16: Å hjelpe dem å finne en helhetlig identitet som de vil forplikte seg til gjennom dåp. Denne helhetlige identiteten burde gjøre det mulig for dem å engasjere seg i samfunnet. Alternativer for å hjelpe denne prosessen er identitetsbekreftende aktiviteter (f.eks. : Absolutt Niende, sommerstevne, teen forum osv.).

Fra 16-25: Være engasjert i å hjelpe dem med å gå over fra en felles til en personlig trosidentitet. Å hjelpe dem med spørsmål om den felles identiteten som de sluttet seg til i det forrige trinnet. Å skape et tenkende miljø hvor ungdom kan oppleve hvordan deres tro utgjør en forskjell i virkelige problemstillinger. (F.eks. Relay, Uplift osv.)

 

 

Trosfaser 23 kb download