Forpliktelse

Opprettholder kontakten med medlemmer som uansett grunn har valgt å ta et avbrekk fra et aktivt menighetsfellesskap.

En CORe-menighet burde følge med på medlemsantallet med tanke på ungdom tilknyttet menigheten. Dette vil kreve en nøye gjennomgang av alle lister, for å se etter fraværende medlemmer og kartlegging av din menighet for å gjenkjenne: kjernen, engasjerte, mengden, og mindre aktive eller inaktive medlemmer.

Ved kartleggingen av menigheten går man over de siste fem årene med oppmerksomheten rettet mot viktige lokale mønstre som aldersgrupper, størrelsesforholdet mellom kvinner og menn osv. hos fraværende medlemmer.

Kartleggingen burde følges opp av nødvendige tiltak for å møte utfordringene som oppdages her. Dette ville inkludere rekruttering og opplæring av et lag med frivillige til å gjenopprette kontakten med de som har forlatt menighetsfellesskapet.

I en slik prosess kan disse punktene vektlegges:

  1. Lage en utfyllende liste over alle ungdommer som ikke er aktive i menigheten.
  2. Ring ungdommer som ikke møter opp og be dem med på sosiale aktiviteter.
  3. Start frivillige gruppebesøk til inaktiv ungdom.
  4. Arranger et årlig tre-måneders opplegg tilrettelagt for å gjenopprette et aktivt medlemskap blant disse. Disse tre månedene vil inkludere opplæring av menigheten slik at de kan være varme og vennlige mot returnerte unge, en årlig «Hjemkomstsabbat» og en plan for å inkludere disse i menighetens liv.
  5. Organiserer et veiledningsprogram for ungdom - hver av de tilbakevendte burde komme i kontakt med en etablert troende som kan hjelpe dem.

 

Getting it right

External link