Integrering

En CORe-menighet søker å integrere ungdom i menighetens ledelse

Hvor seriøst en menighet tar sin ungdom defineres av hvor involvert de unge er i lederskap i alle deler av menigheten. Ungdomsengasjement i ledelsen vil føre til en følelse av eierskap hos ungdommen, og positive innspill med tanke på menighetens visjon og mål.

Derfor vil en CORe-menighet ha det følgende på plass:

  1. Minst to ungdommer under 26 i menighetsstyret.
  2. Et nært arbeids- og veiledningsforhold mellom ungdomsrepresentantene i styret og ungdomsforstanderen, som ofte vil ha mer erfaring og hvis verv som ungdomsforstander innebærer veiledning og opplæring i lederskap.
  3. Det vil være opplæring i ungdomslederskap som følges opp ved å forsikre at det er en positiv erfaring for de unge når det settes ut i praksis.