Kontakt

Søker aktivt å komme i kontakt med ungdom som flytter, eller har flyttet, inn i ditt nærområde.

En CORe-menighet vil vite at hvert skoleår forlater nye studenter sine hjem og begynner på universitet eller høgskole. Menigheten vil forsøke å identifisere og etablere kontakt med disse nye studentene i deres område. Distriktene kan hjelpe til med dette. Etter å ha funnet en ny student burde de følgende retningslinjene følges:

  1. En CORe-menighet vil straks søke å skape kontakt med studenter som flytter inn i deres menighetsområde.
  2. Hver student blir utstyrt med en studentpakke. Dette kunne inkludere menighetens ungdsomerklæring, tilbud, ungdomsaktiviteter, en mindre gruppe og muligheter for bibelstudier.
  3. Hver CORe-menighet vil sette til side en måned ved begynnelsen av skoleåret hvor fokuset er på studenter.

En CORe-menighet vil også være klar over studenter som forlater og flytter fra området. De vil ha et system for å sjekke at studentens nye menighet er informert om studentens ankomst. Menigheten vil likevel fortsette å være et sted for tilflukt for den bortreisende studenten ved å holde kontakten og oppdatere studenten på menighetens nyheter.