Lederskap

En dedikert ungdomsforstander, en person som oppnår kontakt med de yngre og er oppmerksom på deres trosfaser, blir utnevnt av og blir medlem av menighetsstyret.

En CORe-menighet tar ungdommen seriøst ved å utnevne en ungdomsforstander, som ungdommene føler seg komfortabel med, og er respektert av både unge og lederskapet i menigheten. Ungdomsforstanderen vil være de yngres stemme i menighetsstyret (i tillegg til ungdomslederen) og er genuint interessert i ungdommene som de er, og veileder dem gjennom deres åndelig faser.

Ungdomsforstanderen vil også fungere som en fortrolig rådgiver rundt temaer og problemstillinger de unge møter. Han rådgir, coacher og lærer unge personer opp i lederskap.

I likhet med en vanlig forstander er en ungdomsforstander er han en del av forstandergruppen og i det ordinære ungdomslaget vil han fungere som en mentor.

Ungdomsforstanderen er sammen med den lokale pastoren og ungdomslederen, de første ungdomsavdelingens leder vil kontakte ved evaluering og utvikling av CORe-programmet.