Nettverk

Skaper en fysisk arena for de unge med muligheter for sosialisering.

Menighetens evangelistiske plan burde tilby ungdom midler til å møtes og sammen utvikle deres tro. Det betyr både et fysisk møtested til sosialisering (hvor det er mulig), samt et tilbud av åndelige sammenkomster utenfor kirken.

Et eget sted i kirken for ungdommene betyr trygghet og bidrar til fellesskapsfølelsen. Stedet kan benyttes i diverse anledninger, deriblant rådgivning, nettverksbygging, læring og sosialisering. Det er viktig at det kan bli brukt hele uken og ikke bare på sabbaten.

Ungdomsledere og andre voksne veiledere kan og burde bli med og knytte kontakt med ungdommene på uformelt basis, så vel som på ungdomsmøter. Kjernemedlemmene av ungdomsgruppen, og/eller ungdomskomiteen, burde tillates å utarbeide og bestemme de nødvendige regler for et slikt rom.

På menighetsarrangementer burde det være et eget kreativt bønnerom eller lignende for ungdommene hvor de kan trekke seg tilbake i stille bønn eller tanker.