Bønn

Forplikter seg til å be systematisk for menighetens unge medlemmer.

Våre unge medlemmer trenger deres menighets bønner. En CORe-menighet har en systematisk bønnevirksomhet for ungdom og de blir velsignet gjennom det og kan vite at menigheten bryr seg, samtidig som menigheten som en helhet blir mer oppmerksom på oppgavene og ansvaret de har for de yngre medlemmene. En slik bønnevirksomhet burde være:

Systematisk: Kanskje kunne en til tre spesifikke ungdommer bli bedt for hver uke, hvor alle menighetens unge dekkes i løpet av et kvartal. Hva med å involvere de som fysisk ikke kan støtte menighetens ungdomsprogram, spesielt de som er tvunget til å være hjemmeværende? En CORe-menighet burde være en menighet der absolutt alle er involvert i prosjektet. Bønn for ungdommene er en måte å engasjere hele menigheten og dele verdiene i dette programmet.

Sensitiv: Gudstjenestene er kanskje ikke det ideelle tidspunktet til å nevne navn. Man må være klar over at mange ungdommer har et behov for å holde en lavere profil. Det kan være særlige temaer som er uklokt å ta opp i offentlighet. Bønn, især felles bønn, burde være positivt og unngå å sette individer og familie i forlegenhet. Det kan anbefales å lage en bønneliste som består av alle de unge medlemmene, også de som ikke har et særlig behov for forbønn. Med det kan man unngå at enkelte føler seg utpekt eller glemt.

Inkluderende: Det anbefales at bønneprogrammet inkluderer de aktive ungdomsmedlemmene, unge som midlertidig har flyttet bort, dem som ikke lenger er aktive, og ungdommer som iblant møter opp. Med andre ord all ungdom som menigheten har kontakt med.

En effektiv bønnevirksomhet for de unge vil hjelpe menigheten å lære verdiene som skisseres i dette dokumentet, samt få ungdommene til å føle seg aksepterte og at CORe-menigheten bryr seg.

 

Bønnestrategi 147 kb download
Connection by Steve Chase External link