Ressurser

Har et vesentlig og dedikert ungdomsbudsjett med fokus på ressurser til en meningsfylt ungdomsvirksomhet, med kommunikasjon med de unge.

En CORe-menighet hvis visjon er å formidle Guds lidenskapelige kjærlighet til alle, vil erfare at der ikke er noen fremtid for menigheten uten betydningsfull investering av en større del av dens ressurser i ungdomsarbeid. Dette betyr at menigheten må sette til side tilstrekkelige økonomiske ressurser til å drive et ungdomsarbeid hvor de føler seg verdsatt og et eierskap til virksomheten i kirka. Disse investeringene er en nødvendighet for at ungdomsarbeidet skal bli en realitet.

Slike økonomiske ressurser må bli disponert i samråd med, og ikke uten:

  1. Alle ungdommene i menigheten for å garantere ungdomsarbeidets relevans og funksjon, både for dem selv og andre ungdommer som de prøver å nå med evangeliet.
  2. Det valgte ungdomslederskapet og teamet deres.
  3. Ledelsen i menigheten; som har ungdomsarbeid høyt prioritert som en del av en strategi for å beholde medlemmer, engasjement og eierskapsfølelse.
  4. Fokus på ressurser til en meningsfylt ungdomsvirksomhet, med kommunikasjon med de unge.