Visjon

Inkluderer bevisst ungdom i utviklingen og den kontinuerlige evaluering av menighetens mål og visjon, og gjør alle de unge klar over denne visjonen.

En CORe-menighet har eller utvikler en tydelig oppgave og en visjon for lokalsamfunnet. En CORe-menighet ser dens ungdom som en vesentlig del av menigheten og søker derfor aktivt å inkludere ungdommen i dens visjon og mål. Den kommuniserer denne visjonen tydelig til ungdommen ved å formidle den og involvere dem i utviklingen og evalueringen av denne.


Visjonsutvikling
I utviklingen av forsamlingens mål og visjon, spør lederskapet i menigheten aktivt om de unges synspunkter. Dette kan bli gjort enten gjennom å involvere ungdom i en spesiell komité på området, eller et enkelt møte med de unge i menigheten. De yngre blir sett på som en viktig gruppe i menigheten og må også kunne stå for menighetens visjon.

Evaluering av visjonen og plan
Lederskapet bistår ungdom aktivt i en evaluering av menighetens forskjellige tilbud og opplegg. Dette kan bli gjort enten ved å gjennomføre spørreundersøkelser, eller en direkte diskusjon med ungdom i menigheten. Deres synspunkter og kommentarer blir tatt alvorlig.

Gjennom hele prosessen er en CORe-menighet fullstendig klar over at avhengig av hvilken fase ungdommene er i sin trosutvikling, vil det variere hvor mye den er involvert i menighetens visjon og utviklingen av denne. Uansett respons fra de unge vil lederskapet fortsette arbeidet for å involvere ungdommen.