Links

CORE-NÄTVERKET
Dessa länkar leder till andra fristadsförsamlingsprojekt.

SAMFUNDSRELATERADE
Dessa länkar leder till Sjundedags Adventistsamfundet och dess olika verksamheter.
Adventistsamfundets avdelning för unga m.m. | www.adventist.se/ung

www.adventist.se 
www.adventistyouth.org/cor/ 
www.newbold.ac.uk 
www.ted-adventist.org