Kriterier för CORe

Alla församlingar som är med i CORe-projektet försöker erbjuda en plats där unga och unga vuxna kan känna sig tillrätta. För att det ska hända tillämpar CORe-församlingen följande kriterier eller principer. CORe-församlingar tror att följande kriterier är nödvändiga för att erbjuda en miljö som både känns bra och som är utmanande, där unga och unga vuxna kan upptäcka och utveckla sin tro.

1. Acceptans

Församlingens huvudsakliga fokus är att villkorslöst acceptera unga människor och att avsiktligt stödja deras trosutveckling.

2. Bön

Församlingen åtar sig att systematiskt och finkänsligt be för alla sina unga människor.

3. Ledarskap

Församlingen har en utsedd ungdomsföreståndare, någon om har känsla för ungdomar, är medveten om deras andliga resa, utsedd och medlem av församlingsstyrelsen.

4. Kontakt

Församlingen åtar sig att aktivt söka och få kontakt med unga människor som ska flytta eller har flyttat till dess närhet. 

5. Åtagende

Församlingen åtar sig att förbli i kontakt med varje person som har tagit en paus från aktiv församlingsgemenskap, oavsett anledning.

6. Mötesplats

Församlingen erbjuder en fysisk mötesplats för unga människor med tillfällen till umgänge.

7. Förväntninger

Församlingen kommunicerar tydligt till sina ungdomar vad de kan vänta sig och ger tillfällen för unga att bli delaktiga i församlingens vision.

8. Vision

Församlingen inkluderar avsiktligt unga människor i utvecklandet och den pågående utvärderingen av sina mål och sin vision, och alla unga människor är medvetna om visionen.

9. Integrering

En fristadsförsamling söker integrera unga människor i församlingens ledarskap.

10. Resurser

Församlingen ska ha en betydande budget avsedd som resurs för en meningsfull ungdomsverksamhet i samråd med de unga.