Acceptans

Församlingens huvudsakliga fokus är att villkorslöst acceptera unga människor och att avsiktligt stödja deras trosutveckling.

En fristadsförsamlingaccepterar de olika stadier av tro som en ung människa går igenom.

kommunicerar dessa stadier för församlingen som helhet lär sig acceptera de unga som de är, inte som man vill att de ska bli eller för det man vill att de ska göra.

Följande stadier ska vara vägledande för våra aktiviteter och planer:

Från åldern 6-12 år. I detta stadium speglar barnen föräldrarnas tro. En fristadsförsamling uppmuntrar och utrustar därför föräldrar till att ha en levande tro som de kan dela med sina barn på ett naturligt sätt (t.ex. "Kids in Discipleship", barn i lärjungaskap).

Från åldern 12-16 år. Hjälp dem att upptäcka en holistisk identitet som de vill anta genom dopet. Denna identitet med helhetssyn ska hjälpa dem att förhålla sig på ett relevant sätt till samhället. Möjliga resurser för att stödja denna process är identitetsbekräftande aktiviteter (t.ex. "Absolute Nine", "Underground").

Från åldern 16-25 år. Vi åtar oss att hjälpa dem utvecklas från en gemensam trosidentitet till en egen, personlig trosidentitet. Vi hjälper dem med med frågor om den gemensamma identiteten som de antagit i föregående stadium. Vi skapar en miljö för tänkade där unga människor kan utforska hur deras tro gör skillnad i verkliga livsfrågor och livssituationer (t.ex. "Relay").