Förväntninger

Församlingen kommunicerar tydligt till sina ungdomar vad de kan vänta sig och ger tillfällen för unga att bli delaktiga i församlingens vision.

En fristadsförsamling gör åtaganden att de unga ska veta vad de kan vänta sig i församlingen. Sådana åtaganden, en koncession, definierar för församlingen dess engagemang för de unga, och delger till de unga något av församlingens filosofi och värderingssystem.

Sådana åtaganden, koncessionen, kan se ut ungefär såhär:

Eftersom vår församling fokuserar huvudsakligen på unga människor och deras trosutveckling vill vi försäkra er att när ni kommer till vår församling kan ni vänta er följande:

  1. Ni blir hälsade på ett obesvärat sätt som känns bra.
  2. Det ska finnas en väl fungerande och utrustad sabbatsskolgrupp.
  3. Vår gudstjänst utformas med tanke på unga människor. Vi gör det genom att ha ungdomar delaktiga i planering och genomförande av vår gudstjänst.
  4. Vår församling är en inkluderande församling. Därför vill vi lyssna på och respektera era trostankar och frågor. Detta är en församling där vi tror att vi kan lära av varandra.
  5. Detta är en församling som regelbundet söker era tankar och råd när det gäller församlingens mission och vision. Vi välkomnar positiva synpunkter från unga människor. Vidare uppmuntrar vi, utan att pressa er, att äga den visionen och dess tillämpning.
  6. Eftersom vår församling är en församling som passionerat bryr sig om unga människor, kan ni vänta er att regelbundet bli föremål för förbön.
  7. Ni kan vänta er regelbundna tillfällen till social samvaro. Många av dessa aktiviteter kommer att ske i vårt rum tillägnat åt unga.

Vi hoppas att denna församling ska vara ert andliga hem och att ni finner att detta är en inkluderande församling som välkomnar er som ni är och gör er positivt delaktiga med ert bidrag.

Har ni synpunkter på något i församlingen så är ni välkomna att kontakta ... den och den, o.s.v.
Sådana åtaganden ska inte vara så ambitiösa att en fristadsförsamling inte kan leva upp till dem. Försäkra er om att det ni skriver i era åtaganden ligger inom ramen för vad ni kan förverkliga. Planera sedan väl och kommunicera åtagandena regelbundet till alla kärnmedlemmar och ledare. Åtagandena behöver ligga till grund i församlingens kalender, predikoteman och styrelsemöten.