Integrering

En fristadsförsamling söker integrera unga människor i församlingens ledarskap.

Hur allvarligt en församling ser på unga människor visas ofta i hur involverade de unga är i ledarskap i alla nivåer i församlingen. De ungas engagemang i ledarskap leder till att de känner att de äger församlingen, och positiv input av de unga när det gäller församlingens program och mission.

Därför ska en fristadsförsamling ha:

minst två ungdomar under 26 år i församlingsstyrelsen.
en nära arbets- och mentorskapsrelation mellan de ungas representanter i styrelsen och ungdomsföreståndaren, som ofta har längre erfarenhet och vars mandat som ungdomsföreståndare innefattar mentorskap och coachning av unga personer i ledarskap.
Träning i ungdomsledarskap och uppföljning med målsättningen att försäkra att ledarskap för unga människor är en positiv erfarenhet som de kan lyckas bra med.