Kontakt

Församlingen åtar sig att aktivt söka och få kontakt med unga människor som ska flytta eller har flyttat till dess närhet.

En fristadsförsamlng vet att varje skolår lämnar studenter sina hem och anländer till högskole- / universitetsmiljöer.

Med denna vetskap söker församlingen identifiera och etablera kontakt med nya studenter som flyttar in i dess område. Konferensen eller unionen kanske kan hjälpa till med detta. När man fått kännedom om en ny student bör följande riktlinjer följas:

  1. Fristadsförsamlingen försöker genast få kontakt med varje student som flyttar in i församlingens område.
  2. Varje student får ett studentpaket. Detta kan innehålla församlingens åtagande, tjänster, ungdomsverksamhet och tillfällen till smågrupp och bibelstudier.
  3. Varje fristadsförsamling avsätter en månad i början av varje skolår då man fokuserar på studenter

En fristadsförsamling ska också vara uppmärksam på studenter som lämnar och flyttar till ett annat område. De har ett fungerande system för att försäkra sig om att en mottagande församling är informerad om studentens ankomst. Församlingen fortsätter att vara en tillflyktsplats för studenten som lämnar, genom att hålla kontakten medan de är borta och hålla dem informerade om församlingens nyheter.datere studenten på menighetens nyheter.