Mötesplats

Församlingen erbjuder en fysisk mötesplats för unga människor med tillfällen till umgänge.

Församlingens evangelisationsstrategi ska ge unga människor förutsättningar att träffas och odla sin tro. Detta innefattar både en lokal att umgås i (där så är möjligt) och att ordna avsiktliga gudstjänster i kyrkan och andliga samlingar på annan plats.

En egen plats i en kyrka erbjuder unga en trygg tillflyktsplats och hjälper till att bygga gemenskap. Den kan användas på olika sätt, såsom rådgivning, nätverkande, träning och umgänge. Det är viktigt att den kan användas under veckan och inte bara på sabbaten.

Ungdomsledare och andra vuxna mentorer kan och bör vara tillsammans med de unga på informella sätt, såväl som vid utformade möten. Kärnmedlemmarna i ungdomsgruppen och/eller ungdomarnas styrelse bör ha tillstånd att både skapa och äga de nödvändiga reglerna för ett sådant rum eller en sådan andlig tillflyktsplats.

Vid församlingsevenemang eller andliga samlingar på annan plats än kyrkan, skulle närhelst det är möjligt ordnas ett särskilt bönerum eller andaktstält med avsikt att ungdomar där kan dra sig undan och tillbringa tid i enskild andakt.