Resurser

Församlingen ska ha en betydande budget avsedd som resurs för en meningsfull ungdomsverksamhet i samråd med de unga.

En tillflyktsförsamling som har som vision att delge Guds kärlek till alla, inser att församlingen inte har någon framtid utan meningsfulla investeringar i ett brett utbud av olika resurser för sin ungdomsverksamhet. Det är därför nödvändigt att församlingen avsätter lämpliga finansiella resurser och gör dem tillgängliga för att främja en sådan verksamhet där unga kan känna sig uppskattade och känna att de äger del i församlingens verksamhet. Dessa medel behövs för att förverkliga denna verksamhet.

Sådana finansiella resurser måste beredas i samråd med och inte utan:

  1. Alla ungdomar själva, för att försäkra att det blir rätt verksamhet och att den blir relevant, både för dem själva och för deras kamrater som de försöker nå med evangeliet om Jesus Kristus.
  2. De valda ungdomsledarna och deras team.
  3. Församlingens ledarskap, som har ungdomsverksamhet högt på sin agenda som del i en strategi att hålla de unga kvar i församlingen, att involvera dem och låta dem känna att de äger del i den.